Informacje o logopedzie i neurologopedzie Małgorzacie Fąferek-Pekowskiej w Kędzierzynie-Koźlu

Nazywam się Małgorzata Fąferek-Pekowska i jestem logopedąneurologopedą oraz surdopedagogiem z wieloletnim stażem. Jestem absolwentką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzę gabinet w Kędzierzynie-Koźlu, gdzie przyjmuję pacjentów w różnym wieku. Głównie moimi podopiecznymi są dzieci, ale pracuję również z osobami dorosłymi, które mają różne zaburzenia w zakresie mowy. Obecnie zajmuję się:

  • diagnozą stanu mowy,
  • leczeniem wad wymowy – seplenienia, rerania, mowy bezdźwięcznej i nieprawidłowego wymawiania lub braku wymawiania głosek polskich,
  • korekcją funkcji połykania,
  • prowadzeniem terapii zaburzeń mowy oraz komunikacji – afazja, porażenie mózgowe i zaburzenia płynności mowy,
  • wykonywaniem ćwiczeń wspomagających i stymulujących rozwój mowy z pacjentami już od pierwszego roku życia,
  • udzielaniem porad w zakresie pomocy dzieciom z trudnościami w mowie (m.in. dzieciom z dysleksją),
  • udzielaniem porad w zakresie ćwiczeń profilaktycznych, które mają na celu zapobieganie powstawaniu wad wymowy.

Dziecko z bolącym gardłem

Dlaczego warto skorzystać z usług logopedy?

Zarówno u osób zdrowych, jak i tych z niepełnosprawnościami, mogą pojawić się zaburzenia w rozwoju mowy. Im wcześniej zacznie się nad nimi pracować, tym lepsze można osiągnąć rezultaty. Dorośli i dzieci, którzy nie są w stanie porozumieć się z otoczeniem we właściwy sposób, mogą mieć problem z nawiązywaniem relacji, co przekłada się na odczuwanie negatywnych emocji. Jako logopeda pomagam pacjentom w rozwiązywaniu problemów w zakresie zaburzeń mowy. Nawet jeśli nie są w stanie się jej nauczyć, pokazuję im inne formy komunikacji, np. gestem.

Dziecko u logopedy