Leczenie wad wymowy

Zajmuję się leczeniem wad wymowy. Mówienie jest sprawnością, którą dziecko nabywa znacznie wolniej i trudniej, niż inne sprawności motoryczne. U zdrowego i prawidłowo rozwijającego się dziecka, mowa kształtuje się w pełni około 5-6 roku życia. Jeśli tak się nie stanie, dziecko będzie miało zauważalne problemy z nauką czytania oraz pisania. Znacznie trudniej będzie mu zatem radzić sobie w szkole, a także nawiązywać kontakty z rówieśnikami. Jeśli zauważą Państwo jakieś problemy w tym zakresie u swojego dziecka, zachęcam do umówienia się na konsultację.

Dziewczynka

Jakie są najczęściej występujące wady wymowy?

Dziecko z wadą wymowy nie jest w stanie wypowiedzieć jednego, kilku, a niekiedy i kilkunastu dźwięków. Najczęściej je zniekształca, zastępuje innymi lub pomija całkowicie. Do najczęściej występujących wad wymowy zalicza się m.in. nosowanie, seplenienie, mowę bezdźwięczną, nieprawidłową wymowę głoski "r" (rotacyzm) i nieprawidłową wymowę innych głosek. Dziecko z wadą wymowy może mieć problemy w szkole i zmagać się z trudnościami dydaktycznymi, np. dysgrafią i dysleksją.

Na jakim etapie warto zgłosić się do logopedy? Jeśli Państwa dziecko mówi mało lub nie jest w stanie wymówić niektórych głosek, dobrze jest skonsultować się z logopedą. Zaniepokojenie powinno także wzbudzać zacinanie się w trakcie mówienia oraz mówienie przez nos. Czasem rodzice zgłaszają, iż nie mają pewności, czy dziecko dobrze słyszy – to również wymaga konsultacji. Wszystkie zachowania, które w jakiś sposób odbiegają od normy, powinny być zweryfikowane przez logopedę. Dzięki temu dziecko będzie mogło lepiej się rozwijać.


Dziecko na wizycie u logopedy