Terapie logopedyczne

Terapie logopedyczne umożliwiają skorygowanie zakłóceń i nieprawidłowości, które występują podczas porozumiewania się. Nim przystąpię do rozpoczęcia terapii, zawsze przeprowadzam szczegółowy wywiad z pacjentem, a także jego rodzicami/opiekunami. Posługuję się także szeregiem specjalistycznych testów, które pomagają zweryfikować, z jakimi problemami zmaga się dziecko. Na podstawie wywiadu, obserwacji i testów przygotowuję diagnozę. Następnym krokiem jest opracowanie planu terapii oraz jej wdrożenie. Obecnie zajmuję się:

  • leczeniem wad wymowy,
  • korekcją funkcji połykania,
  • prowadzeniem terapii zaburzeń mowy i komunikacji,
  • prowadzeniem ćwiczeń wspomagających i stymulujących rozwój mowy.

 

Jakie są wskazania do zapisania dziecka na terapię logopedyczną?

Na terapię logopedyczną warto zapisać dziecko ze spektrum autyzmu, z mózgowym porażeniem dziecięcym oraz rozszczepem warg i podniebienia. Wskazaniem do udania się na konsultację jest również jąkanie, niedosłuch, wady wymowy, opóźniony rozwój mowy i niepełnosprawność złożona. Jeśli dziecko ma dysleksję, dysgrafię lub dyskalkulię, zapraszam na wizytę w moim gabinecie.

W trakcie konsultacji wykonuję z pacjentami ćwiczenia, które mają na celu usprawnienie motoryki narządów mowy, a także korygowanie wad wymowy. Ponadto wykonywanie ich sprawia, że u dziecka poprawia się jakość funkcji językowych, oddechowych i fonacyjnych. Rozbudowuje ono swoje słownictwo czynne i bierne. Ma również możliwość wypracowania alternatywnych zachowań komunikacyjnych, co pomoże mu w nawiązywaniu kontaktów z najbliższych otoczeniem i rówieśnikami.

Leczenie wad wymowy

Dziecko na kanapie podczas wizyty

Korekcja funkcji połykania

Chłopak jedzący kanapke

Terapie zaburzeń mowy i komunikacji

Wizyta u lekarza logopedy

Ćwiczenia wspomagające i stymulujące rozwój mowy

Dziecko z słuchawkami na uszach