Terapie zaburzeń mowy i komunikacji

Terapia zaburzeń mowy i komunikacji jest skierowana do dzieci, u których zauważalny jest opóźniony rozwój mowy. Ponadto na konsultację zapraszam dzieci ze spektrum autyzmu, niepełnosprawnością intelektualną, apraksją oraz afazją. W gabinecie mam różnego rodzaju pomoce dydaktyczne, które pomagają dzieciom nie tylko rozwijać mowę, ale także nauczyć się komunikować z innymi. Jest to szczególnie ważne w przypadku dzieci autystycznych, które mają problem z wyrażaniem emocji oraz wypowiadaniem się. Już na wczesnym etapie rozwoju, nawet gdy jeszcze nie mówią, powinno się pracować nad ich umiejętnościami komunikacyjnymi.

Uśmiechnięte dziecko

Wewnątrzpochodne i zewnątrzpochodne zaburzenia mowy

Zaburzenia mowy można podzielić na wewnątrzpochodne i zewnątrzpochodne. Wewnątrzpochodne zaburzenia mowy to m.in. dysglosja. Dziecko zmagające się z tym problemem zniekształca dźwięki lub nie może ich z siebie wydać, a wszystko to z powodu nieprawidłowej budowy narządów mowy. Kolejnym zaburzeniem jest dysartria, która także polega na zniekształcaniu dźwięków, czego powodem jest uszkodzenie dróg oraz ośrodków unerwiających narządy mowne. Dyslalia to z kolei opóźnienie w przyswajaniu języka, ze względu na późne wykształcenie się niektórych struktur mózgowych.

Zewnątrzpochodne zaburzenia mowy to m.in. afazja, do której może dojść poprzez uszkodzenie struktur mózgowych. Dzieje się tak np. u ofiar wypadków. Do tego rodzaju zaburzeń zalicza się również jąkanie, którego przyczyny nie są do końca znane, ale przypisuje się mu podłoże nerwicowe. Oligofazja jest natomiast schorzeniem osób z upośledzeniem umysłowym.


Terapia zaburzeń mowy